Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo:

  • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám.
  • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
  • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail. Nie vždy v tejto kombinácií.

Účel spracúvania osobných údajov: komentovanie blogu a reklama.

Právne základy spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Cielenie a personalizácia obsahu reklamy (súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom našich webstránok, ktorí môžu byť prípadnými zákazníkmi našich obchodných partnerov. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov webstránok pri ich používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.

Zasielanie marketingovej komunikácie – newsletter/SMS (súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
Pri zasielaní marketingovej komunikácie sa spoliehame primárne na váš predchádzajúcich súhlas. Marketingová komunikácia sa môže týkať našich produktov a služieb, prípadne obchodných partnerov tejto stránky. Súhlas so zasielaním newslettra získavame prostredníctvom našich webstránok a vďaka spolupráci so spoločnosťou Klaviyo. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím slova „odhlásiť“, prípadne „unsubscribe“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu.

Organizovanie spotrebiteľských súťaží (Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
Naše spotrebiteľské súťaže sa riadia zmluvnými podmienkami alebo štatútom súťaže, ktorá má záväzný resp. zmluvný charakter. Zapojením sa do súťaže akceptujete príslušné zmluvné podmienky alebo štatút danej súťaže, pričom všetko spracúvanie nevyhnutné na účely organizovania spotrebiteľských súťaží prebieha na právnom základe plnenia zmluvy.

Bezpečnosť osobných údajov a IT systémov (Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
Ako prevádzkovateľ máme v zmysle GDPR povinnosť zabezpečiť primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame.

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, opraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského mena). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Ako dlho uchovávame vaše údaje: maximálne 1 rok.

Zverejnenie údajov: Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

Cezhraničný prenos: Neuskutočňuje sa.

Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania: Neuskutočňuje sa.